Program wykładów 2019/2020

Program wykładów 2019/2020

DATATEMAT WYKŁADÓWWYKŁADOWCA
7.X.2019

Światowe osiągnięcia studentów
Politechniki Świętokrzyskiej
dr inż. Paweł Łaski
14.X.2019 Oblicza dyktatury w Ameryce Łacińskiej
po II wojnie światowej
dr Marcin Fatalski
21.X.2019Inflacjadr Marek Szewczyk
28.X.2019Zrozumieć obraz cz.1dr Maria Korycka
4.XI.2019Męskość, kobiecość i wojna czyli co nieco
o stereotypach
dr Witold Sokała
18.XI.2019Prawem i lewem, czyli o (nie) przestrzeganiu prawa
w Rzeczypospolitej XVIII w
dr hab. prof. UJK
Jacek Pielas
25.XI.2019 1989 – ostatni rok PRL- u dr hab. prof.UJK
Grzegorz Miernik
2.XII.2019Biowładza – racje i kontrowersjedr Lidia Zasacka
9.XII.2019Od tetrapoda do dinozaurów czyli poszukiwanie
tropów w Górach Świętokrzyskich
mgr Michał Poros
Od 16.XII.2019 do 6.I.2020
Przerwa Świąteczno – Noworoczna
13.I.2020Ten piękny, przerażający wiek XX cz.III. Złote dekady.
Wiek Rewolucji.
dr hab. prof.UJK
Anna Jabłońska
20.I.2020Zanim wybuchnie II wojna światowa. Ewolucja ładu
międzynarodowego w XXI wieku.
dr Witold Sokała
27.I.2020Cenzura w Pierwszej Rzeczypospolitej dr hab.prof.UJK
Małgorzata Krzysztofik
3.II.2020Człowiek spełniony – Promocja książki :Człowiek
jako cząstka ludzkości”
prof.zw. dr hab.
Maria Szyszkowska
10.II.2020Cyberbezpieczeństwomgr Krzysztof Ostafiński
17.II.2020  Największe odkrycia starożytnego świata – od Champolliona do polskich badań archeologicznych w Egipcie” dr hab. prof. UJK
Jacek Pielas
24.II.2020 „Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego” dr hab.prof.UJK
Małgorzata Krzysztofik
2.III.2020Problemy rozwoju gospodarczego w XX wiekudr Marcin Fatalski
9.III.2020 Odbudowa Samorządu Terytorialnego w Polsce
– 1990 – 1999″ 
dr hab.prof.UJK
Grzegorz Miernik
16.III.2020Bezrobociedr Marek Szewczyk
23.III.2020Człowiek zwielokrotniony – spór o naturę ludzką dr Lidia Zasacka
30.III.2020WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚUTW
20.IV.2020Zrozumieć obraz cz.IIdr Maria Korycka
27.IV.2020Szlachetne ci daję wychowanie … Edukacja
i wychowanie małego magnata w dawnej Polsce
dr hab.prof.UJK
Jacek Pielas
4.V.2020Wiara to nie tylko religia prof.zw. dr hab.
Maria szyszkowska
11.V.2020 Ten piękny, przerażający wiek XX cz.III. Złote dekady.
Wiek Rewolucji. Wiek Katastrofy.
dr hab.prof.UJK
Anna Jabłońska
18.V.2020Kultura barokowa w poezji wspólczesnejdr hab. prof.UJK
Małgorzata Krzysztofik
25.V.2020Ponidzie okiem geologamgr Michał Poros
1.VI.2020ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Uwaga!
Spotkania w dniach 7.X.2019 i 1.VI.2020 r. /inauguracja i zakończenie roku akademickiego/ odbędą się  w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury o godz. 16:00.
Na wykłady plenarne zapraszamy do Auli Politechniki Świętokrzyskiej przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, o godz. 16:00.