Program wykładów 2018/2019

Program II semestr

  • 8.IV. „Zrozumieć PKB” – dr Marek Szewczyk
  • 6.V. „Polska polityka bezpieczeństwa wobec nowych wyzwań” – dr Witold Sokała
  • 13.V. „Kobieta w epoce staropolskiej – mity a rzeczywistość” – dr hab. prof. UJK Jacek Pielas
  • 20.V. „Troska o język jako podstawowy sposób porozumiewania się w XXI wieku” – prof.zw. dr hab. Maria Szyszkowska
  • 27.V. „Poezja Julii Hartwig” – dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski 
  • 3.VI. Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 w WDK o godz. 16:00