Wczasy 2023

WCZASY 2023 – krajowe

MIELNO Ośrodek wypoczynkowy „BAŁTYK” /budynek z windą/
        Termin: 01.06. – 11.06. 2023 r.                                                                                                       
Cena: 2.190 zł /cena zawiera: transport autokarem, 10 noclegów w pokojach 2-osbowych 3 posiłki dziennie – szwedzki stół, 1 wieczorek taneczny z kawą i ciastem, 1 grill, ubezpieczenie NNW/.                       
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

MRZEŻYNO Ośrodek wczasowy „PIRAMIDA LUX”                        
     Termin: 31.08. – 10.09. 2023 r.                                                                    
Cena: 2.090 zł /cena zawiera: transport autokarem, noclegi, 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 2 wieczorki z kawą i ciastem, 1 ognisko, korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego, do dyspozycji  odkryty basen kąpielowy z podgrzewaną wodą, ubezpieczenie NNW/.
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

ŚWIERADÓW – ZDRÓJ „ PERŁA ŚWIERADOWA”                                                
     Termin: 18.09. – 24.09. 2023 r.                                                                     
Cena: 1.590 zł /cena zawiera: transport autokarem, noclegi, 3 posiłki dziennie, w tym kolacja grillowa,
1 wieczorek taneczny z lampką wina, 1 wieczorek akordeonowy do kolacji grillowej, możliwość korzystania
z basenu i sauny, opieka pilota rezydenta, ubezpieczenie NNW/.                  
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z powyższych propozycji  i zapisywania się z wpłatą zaliczki  
w Biurze Podróży Prima Travel,   ul. Staszica 1/205, Tel. 41 344 53 29, 509 222 026.

Termin zapisów do 15 grudnia 2022 r.
Po tym terminie wolne miejsca zostaną przekazane seniorom z innych organizacji.

REGULAMIN

korzystania z wczasów i wycieczek przez słuchaczy Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kielcach

 1. Zapisy
 2. Na wczasy, wycieczkę krajową lub zagraniczną może zapisać się osoba będąca słuchaczem/członkiem Świętokrzyskiego UTW i może również zaprosić 1 członka rodziny biorąc pełną odpowiedzialność za jego zachowanie.
 • Wszystkie wczasy, wycieczki kilkudniowe planowane przez ŚUTW organizowane są przez wybrane biura obsługi ruchu turystycznego.
 • Przy zapisach, które stanowią formę zawarcia umowy, wpłaca się zaliczkę ustaloną przez organizatora wczasów lub wycieczki oraz ustala warunki rezygnacji i wyjazdu.
 • Na listę uczestników wpisuje się nazwisko i imię, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego. W przypadku wczasów i wycieczek zagranicznych należy podać numer paszportu lub dowodu osobistego.
 • Zapisy należy dokonywać u organizatora, czyli w biurze obsługi ruchu turystycznego.
 • Koszty, warunki płatności i rezygnacji.
 • Cenę wczasów lub wycieczki oraz wykaz świadczeń ustala organizator, czyli biuro obsługi ruchu turystycznego w porozumieniu z przedstawicielem Zarządu ŚUTW.
 • Zaliczka wpłacana jest w kasie lub na konto organizatora w wysokości i terminie ustalonym również przez organizatora.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce lub turnusie wczasowym należy powiadomić organizatora, który ustala warunki rezygnacji zawarteprzy zapisach.
 • Ubezpieczenie.
 • Organizator wczasów lub wycieczki, czyli biuro obsługi ruchu turystycznego przedstawia w ofercie rodzaj ubezpieczenia i ubezpiecza osoby zapisane na liście uczestników wczasów lub wycieczki.
 • Każda wyjeżdżająca osoba zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że bierze odpowiedzialność za stan swojego zdrowia wraz ze wskazaniem osoby do powiadomienia w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 • Obowiązki uczestnika.
 • Uczestnik wycieczki/wczasów zobowiązany jest do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania, respektowania praw innych uczestników oraz stosowania się do poleceń opiekuna grupy oraz dbania o dobry wizerunek seniora w kraju i za granicą.
 • Uczestnik wycieczki/wczasów zobowiązany jest do posiadania dokumentów: dowodu osobistego, legitymacji członka/słuchacza ŚUTW, legitymacji rencisty lub emeryta, paszportu przy wyjazdach zagranicznych, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów hotelowych, celnych, dewizowych, paszportowych.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osobisty sprzęt uczestnika, biżuterię, bagaż, pieniądze lub dokumenty zagubione lub uszkodzone.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd ŚUTW obowiązuje od dn. 6 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do regulaminu.

Kielce, dn. ………….. 202… r.

                                                                                                                                     /

……………………………………………………………………………………………………………………………………………    

(imię i nazwisko uczestnika wczasów / telefon kontaktowy)

Wczasy:………………………………………………………………… ;termin: od ……………… do …………….. 202… r

                     (miejscowość/nazwa ośrodka)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za swój stan zdrowia i samodzielność na w. w. wczasach z ŚUTW (dojazd-pobyt-powrót).

Zobowiązuję się przestrzegać aktualnych rozporządzeń dotyczących zachowywania się w czasie trwania epidemii.

Informuję, że w razie mojej choroby lub wypadku do opieki nade mną zobowiązana(-y) będzie wskazana poniżej osoba:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby zobowiązanej do opieki / telefon kontaktowy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania osoby wskazanej do opieki)

…………………………………………………………………….

 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)