Kalendarium

Rok akademicki 2020/2021

21.09.2020 – Walne Zebranie Sprawozdawcze

W auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok akademicki 2018/2019.

21 – 22.07.2020 – Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

W dn. 21-23 lipca 2020 roku w Podegrodziu k/N. Sącza odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji seniorskich w formie warsztatów AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW w ramach ogólnopolskiego projektu AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW realizowanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.
Tematyka warsztatów obejmowała m.in.: Organy wewnętrzne w NGO’s, Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, Pozyskiwanie środków na działalność statutową.
Uczestnicy zajęć podnieśli poziom wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich, otrzymali również indywidualne wsparcie doradcze w formie porad/konsultacji telefonicznych lub e-mailowych.
Uczestnikiem szkolenia była Teresa Gremba.

Rok akademicki 2019/2020

18.09.2019Konferencja „Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”.
18 września 2019r. w „Okrąglaku” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się Konferencja „Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”. Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące między innymi diagnozy potrzeb organizacji pozarządowych i ich wsparcia w ramach środków PEFRON oraz ze środków Samorządu Województwa – w ramach zadań w obszarze polityki społecznej, programu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, a także konkursów i programów kierowanych do organizacji pozarządowych. Uczestnicy otrzymali bardzo przydatny Informator zawierający wybrane źródła finansowania zadań publicznych. ŚUTW reprezentowała Teresa Gremba.