Kalendarium

Rok akademicki 2019/2020

18.09.2019Konferencja „Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”.
18 września 2019r. w „Okrąglaku” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się Konferencja „Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”. Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące między innymi diagnozy potrzeb organizacji pozarządowych i ich wsparcia w ramach środków PEFRON oraz ze środków Samorządu Województwa – w ramach zadań w obszarze polityki społecznej, programu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, a także konkursów i programów kierowanych do organizacji pozarządowych. Uczestnicy otrzymali bardzo przydatny Informator zawierający wybrane źródła finansowania zadań publicznych. ŚUTW reprezentowała Teresa Gremba.