Sztuczna inteligencja w profilaktyce demencji

Zastosowanie sztucznej inteligencji może być pomocne przy przewidywaniu wczesnej demencji. Badacze z UMK oraz Center of Advanced Intelligence Project RIKEN (RIKEN AIP) w Tokio pracują nad stworzeniem cyfrowych neuro-biomarkerów choroby i niefarmakologicznych interwencji kognitywnych, które spowolnią jej rozwój.

Badacze z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK od blisko dwóch lat ściśle współpracują z naukowcami z RIKEN AIP.

Jest możliwość przeprowadzenia badań przez zespół z UMK z Torunia u nas w Kielcach, ale musi się zgłosić grupa przynajmniej 15 osób. 
Prosimy o przeczytanie naukowego artykułu poniżej :
Sztuczna inteligencja w profilaktyce demencji

Zapisy w sekretariacie ŚUTW.