Walne Zebranie sprawozdawcze

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

informuje, że

dnia 27.03.2023 r o godz. 16.00 w Auli 117B Politechniki Świętokrzyskiej  w Kielcach

odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Powołanie komisji:

– skrutacyjnej

– uchwał i wniosków

     5.  Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu

     6.  Sprawozdanie finansowe

     7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

     8.  Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

     9.  Uchwała ws. podwyższenia składki członkowskiej

   10.  Uchwała ws. przystąpienia do Świętokrzyskiego Klastra UTW

   11 .  Przyjęcie uchwał i wniosków

   12.  Zakończenie zebrania

              Zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia

                                                                                   Zarząd