Badanie ankietowe

Jestem doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.
W ramach moich zainteresowań badawczych zajmuję się tematyką przeciwdziałania wykluczeniu ze względu na różne aspekty inności. Obecnie prowadzę badania na temat komunikacji włączającej, a dokładniej stosowania feminatywów w życiu codziennym.
Bardzo interesowałaby mnie perspektywa seniorów i seniorek, zatem świadków i świadkiń wyparcia feminatywów przez władze PRL-u, jak i osób obecnie obserwujących powrót feminatywów do komunikacji.  Interesuje mnie także, czy osoby starsze są zainteresowane taką tematyką i czy wyrażają chęć poszerzania swoich kompetencji w tym zakresie – dlatego grupa słuchaczy i słuchaczek Uniwersytetów Trzeciego Wieku wydaje mi się najlepszym adresatem mojej ankiety. 
Udział w badaniu jest anonimowy, a pozyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

  Poniżej zamieszczam link do ankiety:https://forms.gle/sJuksnFhzDjeByrA7

Z wyrazami szacunku
Justyna Gomolla