Seniorzy i dobroczynność

Szanowni Państwo,

Nazywam się Sylwia Badowska i jestem  pracownikiem naukowo-badawczym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie wraz z zespołem badaczek w/w uczelni realizujemy projekt naukowy pt. „Seniorzy wobec dobroczynności”. Jego celem jest ocena zaangażowania seniorów w dobroczynność.

Częścią tego projektu jest przeprowadzenie badań sondażowych wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Badanie ankietowe seniorów ma charakter anonimowy i dobrowolny. Wyniki badań posłużą przygotowaniu  i opracowaniu rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polityki senioralnej na rzecz inkluzji osób dojrzałych we wsparcie potrzebującym. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania ankietowego wśród słuchaczy Państwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badanie będzie realizowane w formie on-line, tj. w postaci elektronicznego kwestionariusza ankiety.

Informacja o naszym badaniu i link do w/w ankiety znajduje się tutaj:
Badanie na temat dobroczynności (e-badania.edu.pl).

Licząc na Państwa pomoc w realizacji badań naukowych,

dr inż. Sylwia Badowska

Jesli chcemy wypełnić ankietę na smartfonie należy pobrać aplikację jn.
Pobierz aplikację Outlook dla systemu Android