Taksówka dla seniora

Bezpłatna taksówka dla seniora w Kielcach.
Z usługi mogą skorzystać mieszkanki mieszkańcy, którzy ukończyli 65 lat, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Przejazdy na terenie Kielc mogą odbywać się do urzędu, banku lub placówki medycznej.
Zgłoszenia i odwołania przejazdów należy dokonywać pod numerem telefonu:
514 643 274 (w godz. 7.30 – 15.30 w dni powszednie).

Zasady realizacji usługi:
– przewozy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00,
– z usługi transportowej można korzystać 2 razy w miesiącu i maksymalnie 8 razy w roku,
– potrzebę skorzystania z usługi transportowej może zgłosić senior lub w jego imieniu rodzina, podmiot leczniczy, instytucja,
– przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko seniora, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane dotyczące przejazdu (datę, godzinę i adres, nazwę instytucji lub placówki medycznej).

Wsparcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów”