Seminaria – zmiany

LITERATURA 
Zajęcia prowadzone przez dr Iwonę Gądek odbędą się 23 listopada o godz. 15:00
/za odwołane 9 listopada/ w Muzeum Dialogu Kultur.
Pozostałe terminy spotkań bez zmian.

HISTORIA 
– zapraszamy 13 grudnia o godz. 15:00 /zamiast planowanego 6 grudnia/
na wykład dr hab. prof. UJK Jacka Pielasa do Muzeum Dialogu Kultur.