Saga Rodu Jarońskich – Maria Jarońska, Małgorzata Jarońska oraz Bożena Sabat

W sobotę 15 10 2022 na spotkaniu w „Klubie nad Silnicą usłyszeliśmy opowieść o rodzie Jarońskich . Prelekcję prowadziły panie osobiście związane ze znaną rodziną a to pani Maria Jarońska pani Małgorzata Jarońska i pani Bożena Sabat. Dowiedzieliśmy się o kolejnych pokoleniach rodu Jarońskich o ich życiu, osiągnięciach i zasługach dla kultury kraju i miasta.

Założycielem rodu był Bartłomiej Jaroński który żył pod Chęcinami miał syna Mieczysława który z kolei miał 2 synów Stefana i Józefa, drugim synem był Tomasz Józef i on to zakupił dom przy ul Borzęckiej który stał się siedzibą rodu. Mieszkali tam  Stefan i Andrzej a także syn Stefana Feliks.                                                             

Feliks był muzykiem, pianistą, studiował u prof. Elsnera w Warszawie, potem pojechał do Wiednia i do Paryża ,otarł się o europejskie elity muzyczne, na jego muzykę miał duży wpływ  Chopin, wyjechał też do Odessy i stworzył tam cykl dumek .Był wirtuozem, koncertował w Europie i w Rosji. Ożenił się z Stefanią Głowacką miał 3troje dzieci. Żona Stefania miała siostry, które również wyszły za mąż za znanych ludzi. Siostra Anastazja Hadziewicz- żona malarza druga siostra Lucyna Groppler zamieszkała w Turcji nad Bosforem, skupiała się tam wielka emigracja, bywał też Jan Matejko  brat stryjeczny i zbierał modeli do obrazu „Rejtan”                

Ważna postacią rodu byli synowie Feliksa – Stanisław śpiewak i wiolonczelista. Został zauważony w Odessie jako wybitny muzyk i został zatrudniony na na dworze sułtana.        

Inny syn Feliksa i Stefanii Wiktor inż. chemik zasiadał trzykrotnie w Dumie w Petersburgu. Tam założył Koło Polskie, zaprzyjaźnił się z Romanem Dmowskim, odznaczony Medalem Niepodległości w 1918 r. kupił też fortepian Paderewskiego. Był  dziadkiem Małgorzaty Jarońskiej naszej prelegentki.                                                                   

Mieczysław- wirtuoz skrzypiec, chodził w Kielcach do gimnazjum, przyjaźnił się ze Stefanem Żeromskim, studiował w Dreźnie. Po śmierci H. Gropplera pomagał jego żonie uporządkować sprawy w Stambule i Odessie, po powrocie do Polski z żoną Heleną zakupił majątek w Dobromyślu gdzie zamieszkał z całą rodziną i angażował się w działalność społeczną. Niestety zmarł w roku 1922, została wdowa z 7 dzieci. Jednym z synów był teść Marii Jarońskiej naszej prelegentki.  

Panie wspominały jeszcze o kilku znanych osobach z rodziny związanych zwłaszcza z muzyką, ale tez z innymi dziedzinami nauki np. Lucyna była prawniczką na Sorbonie czy Bożena śpiewaczka operowa wróciła po naukach w Europie, wróciła do Kielc i prowadziła Salon Muzyczny przy ul Kopernika. Taka jest –jak mówiły panie zasada Jarońskich by po wyjazdach powrócić do swego miasta.

 Prelekcja była bardzo ciekawa i mamy nadzieję, że jeszcze usłyszymy dalsze opowiadania o tak zacnym rodzie Jarońskich                                                                                                                                                                                              Halina Główkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *