Święta Wielkanocne

Pięknych, słonecznych i wiosennych Świąt Wielkiej Nocy.
Radość i nadzieja niech nam towarzyszą przy stole.


Życzenia składają
Zarząd ŚUTW i Redakcja www

Kartki z życzeniami słuchaczom ŚUTW przesłały także inne instytucje.
Kilka z nich publikujemy poniżej.

Życzenia naszego UTW przesłane innym organizacjom.