Żydzi w kulturze muzycznej Galicji

Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Czwartki z Dialogiem 7 kwietnia o godz. 17, tym razem naszym i Państwa gościem będzie dr hab. prof. UR Ewa Nidecka, która opowie o żydowskich wątkach w tradycjach muzycznych Galicji. 

Społeczność żydowska odegrała istotną rolę w kształtowaniu tradycji muzycznych Galicji, promieniujących na inne ośrodki kultury na ziemiach polskich. Ta wiedza nie jest szerzej znana. Istnieje bowiem wiele nieodkrytych i nieudokumentowanych faktów oraz wydarzeń dotyczących karier artystycznych Żydów galicyjskich, którzy swego czasu święcili triumfy na estradach muzycznych i scenach operowych na całym świecie. Niekiedy ich losy były szczególnie tragiczne. Te zagadnienia będą tematem wykładu Żydowskie wątki w tradycjach muzycznyc