Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Informujemy, że dnia 21 marca 2022r. o godz. 16.00 w Sali 117 B Politechniki Świętokrzyskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW Ś.U.T.W.

1.     Otwarcie zebrania

2.     Wybór Przewodniczącego i sekretarza

3.     Przyjęcie porządku obrad

4.     Powołanie komisji:

– skrutacyjnej

– uchwał i wniosków

     5.  Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu

     6.  Sprawozdanie finansowe

     7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

     8.  Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

   9.  Wybór członków Zarządu ŚUTW

   10.  Wybór Komisji Rewizyjnej ŚUTW

   11.  Przyjęcie uchwał i wniosków

   12.  Wolne wnioski

   13 . Zakończenie zebrania

                                                                                                                              Zarząd