850-lecie Bazyliki Katedralnej w Kielcach – prelekcja Krzysztofa Myślińskiego

W styczniu 2021r. bazylika katedralna w Kielcach obchodziła 850 rocznicę poświęcenia przez biskupa Gedeona z Krakowa, p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Kielce w tych latach było osadą, na skalistym wzgórzu stała kolegiata. Później drewnianą kolegiatę rozebrano, a jej miejscu stanął kościół z ciosów kamiennych w stylu barokowym, miał dwie wieże oraz budynki dla kanoników. Około 1244r. świątynia została zniszczona przez najazd Konrada Mazowieckiego, w 1250r. zniszczył ją pożar. W tym czasie w kapitule było m.in. 2 biskupów, Wincenty z Kielc i Wincenty Kadłubek pozostawili po sobie rękopisy pieśni, kroniki i inne pisma. Kolegiata dalej się rozwijała, dobudowywano nowe budynki, biskupi krakowscy dbali o kościół, byli opiekunami miasta.

W 1459r. Kazimierz Jagiellończyk nadał Kielcom prawa miejskie na prawie niemieckim. Kościół na początku XVIII w. rozebrano. Kanonicy katedralni dbali o rzemiosło, gospodarkę w mieście, członkowie z nowopowstałych stowarzyszeń, bractw dbali o zapisywanie dziejów Kielc, prowadzili akcje charytatywne, ponadto fundowali ołtarze, obrazy, rzeźby, szaty liturgiczne. XVIII w. to dalsza rozbudowa kolegiaty, ogrójca, dzwonnicy.

Nadszedł czas wojenny, burzliwy. Kolejni biskupi dobudowywali budynki, urządzali  wnętrze kościoła.

 Do najbardziej zasłużonych należeli biskupi: Łubieński, Szaniawski, Lipski Załuski i Sołtyk. Wybudowali oni chór, seminarium, lożę biskupią.

 Wielokrotnie w następnych latach były przeprowadzane remonty, konserwacje zakupy.

W czasie kolejnych wojen, potyczek z różnymi wrogami katedra bardzo ucierpiała, była zniszczona i okradziona.

Obecnie, wykonano remont na zewnątrz, odnowiono malowidła na  ścianach, ołtarze, ławki itp. Na ostatnim etapie remontu, wprowadzono do wnętrza kościoła ogrzewanie.

 Takie były w skrócie dzieje kościoła na wzgórzu katedralnym /zamkowym. Katedra góruje nad miastem, można powiedzieć, że miasto leży w cieniu Katedry.

Prelekcja p. Myślińskiego była bardzo ciekawa, interesująca, za co serdecznie dziękujemy, dziękujemy za fotosy, na których można było dokładnie zobaczyć zdjęcia nagrobków, malowideł i innych ciekawych obiektów kieleckiej katedry.

Opisała: Bogda Matachowska ; zdjęcia: Weronika Czerw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *