Aktywny Senior – Baseny Tropikalne

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ogłasza zapisy słuchaczy ŚUTW na bezpłatne wejście

na Baseny Tropikalne w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42 /obok Hotelu Binkowski/

w ramach realizowanego przez ŚUTW zadania

„Seniorze, bądź aktywny będziesz sprawniejszy”
dofinansowanego przez

     PROGRAM – SPORT dla WSZYSTKICH

Zapisy – sekretariat ŚUTW Kielce, ul. Seminaryjska 28A,
w dn.: 9, 10, 15, 16, 17. XI.2021 r./godz. 10:00 – 13:00/

I grupa
– dn.22.XI.2021 r./poniedziałek/godz.10:00 – 12:00

II grupa
– dn.23.XI.2021 r./wtorek/godz.10:00 – 12:00

Zbiórka zgłoszonych uczestników – godz.9:30
/przed głównym wejściem do Hotelu Binkowski/

                Organizator:
Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach