Wykłady Plenarne – program

            PROGRAM WYKŁADÓW PLENARNYCH
na rok akademicki 2021/2022

                                               /wykłady do końca 2021 roku/

     Data                     Temat wykładu     Wykładowca
18.X.  2021 r.„Człowiek jako twórca” *godz. 12.00 – 13.30Prof.Maria Szyszkowska
08.XI. 2021 r.„Najsłynniejsze rzeźby świata i ich historia”cz.Imgr Anna Korycka
15.XI. 2021 r.„O gwarkach, kopaczach i Świętej Barbarze – czyli górnictwo kruszcowe na terenie Geoparku Świętokrzyskiego”mgr Michał Poros
22.XI. 2021 r.„USA – globalne imperium na zakręcie”dr Witold Sokała
13.XII. 2021 r.„Szlachetne ci daję wychowanie… Edukacja i wychowanie młodego magnata w dawnej Polsce”dr hab. prof. UJK Jacek Pielas

Wykłady plenarne dla Słuchaczy Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się
o godz. 15:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej,     ul. Ściegiennego.      

Uwaga:
* wyjątkowo wykład prof. Marii Szyszkowskiej w dn .18.X. odbędzie się w godz. 12.00 – 13.30.        

W dn.18 października 2021 r. godz. 17:00 Woj. Biblioteka Publiczna zaprasza
na spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim