Odeszli od nas – Ignacy Głowacki – Igor

Należał do naszego Stowarzyszenia przez kilkanaście lat. Prawie zawsze można go było spotkać różnych zajęciach, występach grup artystycznych jak kabaret, występy chóru Cantabile, grup  jak „Przyjaciele, „Tu i teraz, uroczystości inauguracyjne, wycieczki itd. Swoje prace fotograficzne umieszczał na stronach internetowych, tworzył filmy i filmiki, które do dziś można oglądać i wysłuchać. Ponadto Igor pomagał nam w opracowaniach różnych prelekcji, za co był bardzo lubiany, był zawsze chętny do pomocy. Miał tytuł „Latarnika Polski Cyfrowej” 

Odszedł od nas w styczniu  2021r.

  Wyrazy serdecznego współczucia RODZINIE składamy w imieniu Zarządu SUTW, Klubu „nad Silnicą” i całej społeczności uniwersyteckiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *