Setna Rocznica Powstań Śląskich

100–na rocznica Powstań Śląskich

Od ostatniego spotkania minęło prawie 8 miesięcy,  więc w dniu 12 czerwca 21r z radością spotkaliśmy się na dziedzińcu Muzeum.

Prelekcję o powstaniach śląskich miała Halina Główkowska, towarzyszyła jej Berta Kula śpiewając piosenki śląskie jak Karolinka, Karlik i inne.

Halina opowiadała o Śląsku, terytorium pełnym różnych złóż metali, węgla, fabryk, hut, rozwiniętego przemysłu, należącego przedtem głównie do ludności niemieckiej. Zamieszkujący tam  rdzenni Polacy i ludność polska przybyła z okolicznych terenów była poddawana terrorowi przez niemiecką administrację i policję.

 W miarę upływu czasu rosła na śląsku świadomość narodowa wśród rdzennej ludności, odbywały się strajki i demonstracje.

Po I-szej wojnie prezydent rejencji opolskiej (do niej należał Śląsk) wydał w grudniu 1918r.  i w    styczniu 1919r. zarządzenie antypolskie, formowane były regularne oddziały wojskowe, Represje Niemców w stosunku do Polaków wywołało powstanie (15.08.1919r).Objęło ono prawie cały okręg przemysłowy, ale wskutek dużej przewagi Niemców pod koniec sierpnia powstanie upadło.

Państwa zwycięskie po  I wojnie  na mocy traktatu wersalskiego zorganizowano plebiscyt dot. stosunków między Niemcami a Polską, powstały wtedy liczne ośrodki powstańcze (1920 r). Powstańcy opanowali powiat bytomski, katowicki i inne. Podczas plebiscytu przyznano prawie cały  obszar plebiscytowy Niemcom.

W maju 1921r. wybuchł strajk (97% zakładów), Wojciech Korfanty wydał rozkaz walki zbrojnej. Na  górze św. Anny zakończyły się walki (ostatnia bitwa  21.05 -26.05 1921r.) 

 Powstała Rada Ambasadorów podzieliła Śląsk korzystniej dla Polski niż poprzednio. W maju 1922r. przyjęto konwencję regulującą stosunki gospodarcze, narodowościowe, oświatowe między Polską a Niemcami (Polska  otrzymała 29% obszar dla 46% ludności. Śląsk się rozwijał, był najbardziej rozwiniętym rejonem Polski.

Halina swą opowieść oparła na książce  Małgorzaty Szejner- „Czarny ogrod”, w której  autorka opisuje rozkwit Ślaska na podstawie 2 miast ; Giszowca i Nikiszona. Ponadto reżyser i pisarz  Kazimierz Kutz w swej twórczości również dużo miejsca poświęcali Śląskowi, był on rdzennym Ślązakiem.

Spotkanie była bardzo sympatyczne, miłe, wymienialiśmy się uwagami o Śląsku.

  Postanowono wznowić spotkania, jak w poprzednich latach.i

Prowadziła Halina GŁówkowska, Berta Kula

Zdjęcia Ewa Rudawska

  Opisała Bogda Matachowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *