Prawo do edukacji osób starszych – dyskusja na forum ONZ

„… Szanowny Panie Premierze,
Pośród licznych wyzwań pandemia COVID-19 spowodowała także koncentrację na
podstawowych potrzebach i prawach osób starszych. Uwypukliła trudności, z którymi wiele
osób starszych mierzyło się już wcześniej, w tym problem izolacji społecznej, a także
ograniczeń w dostępie do opieki lekarskiej, zwłaszcza geriatrycznej i długoterminowej.
Pokazała również potrzebę zachowania samodzielności i autonomii w życiu codziennym…”

„… Należy przede wszystkim zaznaczyć, że Polska może z powodzeniem przedstawiać
sukcesy swoich obywateli na tym polu, chociażby wskazując na rozwój Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Warto również zaprezentować polityki publiczne oraz programy
rządowe, które ten rozwój wspierają – organizacja edukacji dla osób w starszym wieku oraz
udział w różnego rodzaju zajęciach stanowi równocześnie przykład aktywnego uczestnictwa
osób starszych w życiu społecznym i publicznym, wpisujący się w realizację celów Polityki
Społecznej wobec Osób Starszych do 2030 r. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność…”

Więcej przeczytasz tutaj:
Rzecznik Praw obywatelskich – Jak zapewnić prawo do edukacji osób w starszym wieku
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów