Ankieta “Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19”

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Adamed dla Seniora po raz drugi przeprowadzają badanie ankietowe wśród seniorów na temat ich potrzeb w dobie pandemii.
📝 Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.
👉Link do ankiety:https://abcsenior.com/ankieta-potrzeby-i-zdrowie…/

Ankieta będzie aktywna do końca stycznia br. ✅
Jej wypełnienie zajmuje ok. 3-4 minuty.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, a także do rozpowszechnienia informacji o nim wśród członków Państwa organizacji.