Gazeta ŚUTW – Nr12 grudzień 2020


„Ruch i gimnastyka – sposób na aktywne życie seniora”
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Gazeta dostępna w sekretariacie ŚUTW