Gdański UTW – wykłady on-line

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU przesłała nam e-mail z propozycją skorzystania z wykładów Gdańskiego UTW, w formie internetowej.
Jest to bardzo bogata i różnorodna oferta, która może nam uprzyjemnić obecny trudny dla nas czas związany z epidemią.

Wykład przeznaczony jest dla Słuchaczy GUTW , stanowi jego własność i dlatego prosimy nie udostępniać go osobom spoza UTW oraz nie odtwarzać publicznie (ze względu na prawa autorskie).

E-mail Ogólnopolskiej Federacji UTW:
Gdański UTW udostępnił nam link do swoich wykładów, z poprzedniego semestru :  https://gutw.ug.edu.pl/oferta_gutw/wyklady_-line
 Przesyłam tę informację do UTW – Czlonkow Federacji, do wykorzystania 

Znaleźć tam można interesujące wykłady o Gdańsku, operze, z historii sztuki, a także praktyczne porady związane z nowoczesnymi technologiami. 
W tym trudnym okresie pandemii warto się wymieniać informacjami, i w ten sposób dzielić swoimi doświadczeniami, a zarazem lepiej się poznawać w środowisku UTW. Nie wszystkie UTW mają takie możliwości techniczne jak Gdański UTW, a dzięki  życzliwości mogą też skorzystać z bardzo ciekawej oferty dla sluchaczy UTW.