Uniwersytet Otwarty UJK, wykład on-line

Uniwersytet Otwarty UJK w Kielcach zaprasza na Wykład inaugurujący Cykl Wykładów on-line.

1. Temat : Piękno wypowiedzi. Uwagi o współczesnej estetyce języka.

Prelegent: prof. dr hab. Marek Ruszkowski, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

2. Temat:  Kwarki – niewidzialne cząsteczki elementarne budujące materię. 

 Prelegentem: prof. dr hab. Francesco Giacosa.

https://youtu.be/xjXjGu6JE3g