Korpus Wsparcia Seniora

– Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone. Właśnie w tym celu uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – mówi Marlena Maląg. Resort rodziny i polityki społecznej koordynuje działania Korpusu.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

Więcej czytaj tutaj.

W trakcie piątkowej (23.10) konferencji premier Morawiecki powiedział, że na poważne konsekwencje dla zdrowia spowodowane COVID-19 narażone są przede wszystkim osoby starsze. Dlatego zaapelował do seniorów, aby ci w miarę możliwości nie wychodzili z domów.

Jednocześnie premier zapowiedział uruchomienie programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem – jak zaznaczył – jest zaopiekowanie się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny. – Poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast, by zachęcić wszystkich seniorów w szczególności powyżej 70. roku życia do pozostanie w domach – powiedział szef rządu.

Więcej tutaj.


Koronawirus w Świętokrzyskiem.

Gdzie dzwonić po pomoc i informacje?
Ważne telefony

W związku z epidemią koronawirusa instytucje i placówki odpowiedzialne za życie, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców udzielają telefonicznie informacji na temat zagrożenia i możliwości pomocy.
Oto numery telefonów.

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowiu o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800-190-590

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Kielcach: 41-365-54-00, 41-345-67-81, 41- 366-00-39; portiernia: 41 365 54 00 (wewnętrzny) 119; telefon alarmowy (w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji) czynny: w dni robocze (poza godzinami urzędowania stacji); w pozostałe dni całodobowo: 606-370-108

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: 41-345-46 22

źródło: https://echodnia.eu/

Warto także przeczytać:
Apel i zalecenia interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN z 11 października 2020 r.