Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

5 października br w WDK Kielce odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego
w Świętokrzyskim UTW.
Po dłuższej przerwie w działalności szkoły spowodowanej epidemią COVID-19, spotkanie otworzyła prezes stowarzyszenia ŚUTW – Elżbieta Iwan, a uczelniany chór „Cantabile” zaintonował hymn narodowy.
E. Iwan serdecznie powitała „brać studencką” oraz zaproszonych gości.
Miło nam, że na naszą uroczystość przybyli : senator Krzysztof Słoń, Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik  oraz rektor UJK prof. Jacek Semaniak.

Honorowi goście złożyli studentom-seniorom okazjonalne, ciepłe życzenia.
Senator K. Słoń stwierdził, że jesteśmy liderem w zagospodarowaniu czasu. Zachęcał do wspólpracy z innymi regionalnymi UTW. Dziękował też instytucjom, które wspierają działalnośc naszego stowarzyszenia.
Wicemarszałek Renata Janik składając życzenia dobrego zdrowia, ducha i szczęścia apelowała także
o dotrzymanie rygoru sanitarno-epidemicznego. Ze swej strony zadeklarowała pomoc w dostarczeniu środków do dezynfekcji itp.
Prowadząca spotkanie E. Iwan poprosiła nowozapisanych słuchaczy UTW o złożenie ślubowania, w którym zobowiązują się min. do systematycznego i pilnego zdobywania wiedzy, wytrwałego dociekania prawdy, a także, aby z pełnym poczuciem odpowiedzialności człowieka dojrzałego dawać temu wyraz swoim postępowaniem.

Prof. Jacek Semaniak, przewodniczący Rady Programowej naszego UTW stwierdził, że przyszedł na naszą uroczystość bo tego chciał. Życzy nam aby kolejny rok był rokiem zgłębiania kolejnych prawd o życiu i aby był dla nas rokiem wzajemnej bliskości i dał poczucie, że możemy na sobie polegać. Aby rok akad. 20/21 był rokiem sukcesów.
Prezes stow. ŚUTW w imieniu całej naszej uczelni podziękowała prof. J.Semaniakowi za dotychczasową współpracę licząc na kontynuację.

Wykład inaugurayjny pt.”Współczesny wymiar etycznej idei życzliwości powszechnej” wygłosiła dr Monika Kardaczyńska.
Życzliwość powszechna jest synonimem życzenia innym dobra, czyli zadowoleniem ze szczęścia innych. Walory moralne to zbiór zasad dobrego współżycia społecznego, dyktowanych przez życzliwość powszechną.

Złota myśl Dalajlamy – ” Naszym największym życiowym celem jest pomaganie innym. A jeśli nie możesz komuś pomóc – przynajmniejgo nie krzywdź”.

Część artystyczną powakacyjnego, pierwszego spotkania wypełnił uczelniany zespół wokalny „Tu i Teraz”. Nuciliśmy refreny i kołysaliśmy się w rytm lubianych piosenek, skomponowanych przez : L.Cohena, J.Kukulskiego, S.Krajewskiego i in. Zespół w ograniczonym składzie, w ambitnym repertuarze i jak zwykle bardzo dobrze przygotowany podobał się publiczności, o czym świadczyły oklaski. Bis musiał być.

Zaproszeniem studentów na najbliższy wykład, prezes stowarzyszenia zakończyła spotkanie.

Jadwiga Dula
Kielce dn. 7.10.2020

Zdjęcia : Krzysztof Herod, PIK Kielce