Historia Powszechna – tematy zajęć

HISTORIA POWSZECHNA
Wykładowca: dr hab. prof. UJK Jacek Pielas
Proponowana tematyka:

                            Dawne cywilizacje i … nieco różności z dawnych wieków.

1. Aztekowie i Hiszpanie – zderzenie dwu cywilizacji.
2. Inkowie – osiągnięcia cywilizacyjne i upadek.
3. Cywilizacja starożytnej Grecji – od filozofii do literatury.
4. Cywilizacja starożytnego Rzymu – osiągnięcia techniczne i wojskowe.
5. Atlantyda – zaginiona cywilizacja?
6. Cywilizacja islamu do końca średniowiecza – religia, społeczeństwo, zasięg oddziaływania.
7. Na krańcach „cywilizowanego” świata końca XVIII w. – James Cook i Abel Tasman, a więc o Australii i nie
tylko.
8. Karty, kości, kasyna – dzieje hazardu w dawnych wiekach.
9. A co o diecie i jej wpływie na zdrowie mówiono w Polsce w XVI-XVIII w.?
10. Choroba, leczenie, lekarstwa w dawnych wiekach w Polsce – wybrane zagadnienia. 

 Seminarium odbywać się będzie w czwartki o godz. 15:00 w Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3.
Harmonogramy z terminami zajęć dostępne w sekretariacie.

Uwaga:
Wyjątkowo w dn. 22.X. seminarium rozpocznie się o godz. 15.30.