Zapisy na rok akademicki 2020/21

ZAPISY na ZAJĘCIA w ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ we wtorki od 15.IX.   
                                   w godz. 10:00 – 13:00
w SEKRETARIACIE oraz w SALI NR 8

Uwaga:
Można dokonywać wpłat z tytułu składki członkowskiej na konto bankowe ŚUTW w ING Bank Śląski
nr konta 45 1050 1416 1000 0023 0643 5120

Wpłaty wynoszą:
100zł – składka członkowska
30 zł – wpisowe dla nowowstępujących i dla osób, którym legitymacja się skończyła (tj po 4 latach)

Z potwierdzeniem wpłaty należy przyjść do sekretariatu w godzinach j.w. celem uzupełnienia formalności, można w późniejszym terminie.

Zapisy na bezpłatne zajęcia w sali nr 8

1. Towarzystwo Przyjaciół Brydża 16 osób                                        
2. Sekcja fotograficzna – 16 osób

Zapisy na częściowo płatne zajęcia:

1. Gimnastyka w basenach:  Hotel „Kameralny”, szkoła przy ul. Jasnej,  „Perła” w Nowinach.
Zapisy indywidualne, bezpośrednio  u instruktorek, nr telefonów w Sekretariacie ŚUTW

2. Yoga – płatne co m-c, 7 zł x ilość zajęć w danym m-cu.
Opłata w Sekretariacie

3. Lektoraty – opłata w Sekretariacie 200 zł za rok /50 godz./

4. Brydż –  grupa 16 – osobowa, opłata w Sekretariacie 120 zł za rok /60 godz./

5. Filmoznawstwo – opłata od 15.IX.  w każdy wtorek  w Sekretariacie.
40 zł za 8 filmów w Kinie „Fenomen” – WDK

/z powodu pandemii zaległe 4 seanse filmowe dla osób posiadających karnety na rok 2019/2020 odbędą się w uzgodnionych terminach/

Pozostałe zajęcia bezpłatne, bez wcześniejszych zapisów. Wykłady plenarne,   Filozofia,   Historia,   Historia Sztuki,  

Wykłady plenarne,   Filozofia,   Historia,   Historia Sztuki,  Literatura,   Akademia promocji  zdrowia, Prawo,    Fotografia,   Geologia,  Ogrodnictwo,   Wokalna – chór, „Kielce znane i nieznane” – spacery z przewodnikiem, Nordic Walking,   Gimnastyka,   Zespół wolontariatu,   Towarzystwo przyjaciół brydża,   Klub ‘’Nad Silnicą’’

Warunkiem stałego uczestnictwa w grupie jest podpisanie listy obecności na pierwszym spotkaniu.

ZAPRASZAMY I PROSIMY PAMIĘTAĆ O NOSZENIU NA ZAJĘCIA LEGITYMACJI ŚUTW, maseczki, płynu do dezynfekcji

ZARZĄD ŚUTW