Walne Zebranie Sprawozdawcze

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

informuje, że

dnia 21.09.2020 r o godz. 10.00 w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej  w Kielcach

odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Powołanie komisji:

– skrutacyjnej

– uchwał i wniosków

     5.  Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu

     6.  Sprawozdanie finansowe

     7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

     8.  Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

     9.  Przyjęcie uchwał i wniosków

    10.  Zakończenie zebrania

              Zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia

              Każda osoba uczestnicząca w Zebraniu ma być w maseczce i  ze dezynfekowanymi

              dłońmi lub w rękawiczkach ochronnych, oraz posiadać własny długopis

                                                                                      Zarząd