Komunikat Nr 2

W związku z zagrożeniem zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 12 marca do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia zaplanowane w II semestrze 2020 .
O wznowieniu działalności powiadomimy słuchaczy informacją w internecie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŚUTW.

Zarząd Świętokrzyskiego UTW