96 Jubileusz Henryka Janysta

Z racji Twych 96-tych urodzin składamy Ci moc najserdeczniejszych życzeń Urodzinowych.

Życzymy przede wszystkim zdrowia, dużo sił  i w  dalszym ciągu dobrego nastroju.
Dziękujemy Ci za Twe duże zaangażowanie w działalność naszego Uniwersytetu poprzez m.in. wieloletnią aktywność w chórze „Cantabile”, również czynny udział w spotkaniach Klubu „Nad Silnicą”.
Opowiadając i wspominając swe ciekawe życie /np udział w grupie partyzanckiej  „Wilka”/, wykonywanie różnych prac artystycznych (czekanek), a nawet działalność literacką jak np. książka „Małe i mniejsze obrazki”, sprawiasz nam dużą radość.
Drogi Henryku! Jeszcze raz długiego życia, dalszej wrażliwości na piękno natury i sympatię do ludzi,
a za obecne piękne dzięki .     

     W imieniu słuchaczy ŚUTW i członków Klubu „Nad Silnicą”
Bogda Matachowska

   Kielce, 11.02 2020r