Muzeum Historii Kielc – aktualności

Dyrektor Muzeum Historii Kielc dr Jan Główka odchodzi od 1 lutego na emeryturę. Instytucją tą kierował od początku jej istnienia tj. od 2008r.


Przedstawicielki  ŚUTW w osobach Elżbiety Iwan (prezes ŚUTW), Anny Biskup (v-ce prezes ŚUTW) i Bogdy Matachowskiej (koordynator Klubu Nad Silnicą) w imieniu swoim i całej społeczności uniwersyteckiej  w dniu 28 stycznia złożyły Panu Dyrektorowi serdeczne podziękowania za prawie 13-letnią ścisłą współpracę i życzliwość okazywaną wszystkim osobom-seniorom , którzy uczestniczyli w zajęciach naszego Klubu „Nad Silnicą” zlokalizowanego w salach Muzeum.
Zawsze byliśmy mile witani i zawsze dostawaliśmy pomoc od personelu Muzeum, na którego czele stał Pan Dyrektor.
Złożyłyśmy również życzenia długiego jeszcze życia w zdrowiu, ciekawych  odkryć historycznych i wszelkiej pomyślności.

Do czasu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia nowego dyrektora, jego funkcję będzie pełnił Krzysztof Myśliński.

Bogda Matachowska
Kielce dn. 30.01.2020.

Foto: Tadeusz Matuszak