Dzień Judaizmu

Chmielnik, synagoga, Dzień Judaizmu 2020

Będzie o świętowaniu w judaizmie, u metodystów i katolików,  będziemy dyskutować na temat „Dzień święty, czyli jaki…? Tradycja judaistyczna, tradycja chrześcijańska”, ponadto koncert dla stuletniego patrona synagogi w Chmielniku, przypomnienie historii sztetla przemysłowego, motyw dziecięcych pamiętników żydowskich, wreszcie obrazy artystów warszawskich – o świętowaniu i wyjątkowe potrawy inspirowane kuchnią żydowską – wszystko to złoży się na Dzień Judaizmu w Chmielniku, 13 stycznia w dawnej synagodze, godz. 10 – 15.  

Na wydarzenie, odbywane pod hasłem „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20,8) –zaprasza  Ośrodek Edukacyjno – Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl’’-  do chmielnickiej synagogi.

W programie:

Kluczowym punktem jest debata pomiędzy delegatami judaizmu i różnych Kościołów chrześcijańskich pt. „Dzień święty, czyli jaki…? Tradycja judaistyczna, tradycja chrześcijańska”, z udziałem ks. prof. dr. hab. Przemysława Kantyki –  konsultora Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski; pierwszej polskiej rabinki – p. Małgorzaty Kordowicz (Warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska), i pastora Wojciecha Ostrowskiego – proboszcza parafii metodystów w Kielcach.

Przewidziano panel konferencyjny (dr Maciej Chłopek: Sztetl przemysłowy w Maleńcu; dr. Justyna Staszewska: Dziecięce pamiętniki – kres żydowskiego świata; E. Sokołowska: Wspomnienie Majera Małego – patrona Ośrodka; E. Ślusarczyk: Inauguracja 8. edycji Konkursu „Nasi Sąsiedzi Żydzi”).

Na babińcu – wernisaż wystawy artystów warszawskich pt. „Święte dni w morzu codzienności” (kilkadziesiąt obrazów powstało specjalnie na to wydarzenie) oraz  koncert wokalno – skrzypcowy z dominantą muzyki klezmerskiej (Beata Misztal, Marzena Trzebińska, Barbara Hortyńska).

Zapraszamy na degustację potraw inspirowanych kuchnią żydowską.

Swój udział w wydarzeniu zadeklarował  bp Rafał Markowski – przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.