Seniorzy w Kielcach – raport

Na stronie internetowej Kieleckiej Rady Seniorów ukazał się raport z badań ankietowych przeprowadzony latem wśród kielczan.

Raport pt. „Seniorzy w Kielcach. Aktywność społeczna i potrzeby życiowe”, który na zlecenie Fundacji PEStka, na podstawie przeprowadzonych ankiet przygotowali: dr Magdalena Piłat-Borcuch i dr Artur Borcuch.

Znajdziesz go tutaj.

/JD/
Kielce 15.12.2019