Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020

Powakacyjne spotkanie otworzyła prezes stow. ŚUTW Elżbieta Iwan, a uczelniany chór Cantabile hymnem narodowym rozpoczął akademię.

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Świętokrzyskim UTW odbyło się w WDK Kielce w dniu 7 października. Ten ważny dla społeczności seniorskiej dzień uhonorowali także przedstawiciele samorządu naszego regionu i miasta Kielce oraz władz wyższych uczelni związanych z naszym stowarzyszeniem. Swoją obecnością zaszczycili nas także wiceminister ds. sportu i turystyki Anna Krupka i senator Krzysztof Słoń.

Honorowi goście studentom-seniorom składali okazjonalne, ciepłe życzenia .
Wojewoda Agata Wojtyszek przyznała ŚUTW także pamiątkowy „medale Wojewody na Stulecie Niepodległości” bo jest to miejsce gdzie osoby starsze mogą rozwijać pasje i talenty.
Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik przypomniała, że jesteśmy najstarszym UTW w regionie, który działa już 35 lat.
Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka była pod wrażeniem dużej liczby naszych studentów (ponad 400 osób) dążącej do zdobywania wiedzy, a także aktywności fizycznej.
Senator Krzysztof Słoń stwierdził, że UTW to świetny sposób aby senior miał powód do wyjścia z domu by spotkać się z innymi ludźmi. To dobry sposób aby przeciwstawić się samotności.
Wiceprezydenci Danuta Papaj i Marcin Różycki pogratulowali nam dotychczasowych osiągnięć i życzyli pomyślności w nowym roku akademickim.
Rektor UJK prof. Jacek Semaniak mówił, że czuje się ojcem chrzestnym naszego stowarzyszenia
i zawsze z naszego zaproszenia na uroczystości naszej uczelni skorzysta. Życzy nam wypraw w ciekawe miejsca, radosnego zgłębiania przyrody i abyśmy pamiętali o swoim zdrowiu.

Inaugurację roku akademickiego ogłosił prorektor Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. prof. Artur Maciąg.
Chór ŚUTW wykonaniem pieśni „Gaudeamus igitur” zakończył oficjalną część uroczystości.

Wykład inauguracyjny „Światowe osiągnięcia studentów Politechniki Świętokrzyskiej” wygłosił dr inż. Paweł Łaski .
Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali o łaziku marsjańskim skonstruowanym przez studentów PŚ. Zespół „Impuls” z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn regularnie zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych zawodach, a latem jego ekipa wygrała University Rover Challenge w USA.
Naszą ciekawość budziły zarówno trudności jakie konstruktorzy mieli do pokonania na konkursach, a także sama konstrukcja urządzenia. Łazik marsjański poruszający się na scenie WDK był prawdziwą atrakcją. (Wow!)

W części artystycznej wystąpiła Grupa wokalna „Tu i Teraz”.
Jak zwykle pięknie śpiewali i pięknie się prezentowali w kolorowych szalach. Wysłuchaliśmy wiele piosenek. Były to min.: „Prząśniczka”, ABBA „I have a dream”, „Żeby szczęśliwym być”, „Tańcz ze mną moje życie”. Publiczność chętnie włączała się „do pomocy” przy śpiewaniu refrenów.
Oczywiście bis musiał być.
Bardzo dziękujemy, doceniamy perfekcyjne wykonanie.

Tekst: Jadwiga Dula
Zdjęcia: Jadwiga Dula, Anna Lachnik, Mirosława Banaś

Kielce dn.9.10.2019

Przeczytaj także informacje Radio Kielce