Wykłady plenarne – zmiana

WYKŁADY PLENARNE
Drodzy Słuchacze, z przyczyn od nas niezależnych,
ulega zmianie godzina  poniedziałkowych
wykładów plenarnych

Spotykać się będziemy o godz. 16:00
w Auli Politechniki Świętokrzyskiej

Anna Biskup