Rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 w ŚUTW 
odbędzie się 7.X. 2019 r. o godz. 16:00 
w Wojewódzkim Domu Kultury 


PROGRAM: 
Wykład inauguracyjny „Światowe osiągnięcia studentów 
Politechniki Świętokrzyskiej” wygłosi dr inż. Paweł Łaski 

Część artystyczna – występ Grupy wokalnej „Tu i Teraz” 

Serdecznie zapraszamy!  

                                                             – Zarząd ŚUTW