Bezpłatne szkolenia dla seniorów

Fundacja „Pestka” organizuje cykl szkoleń dla aktywnych seniorów.
Weź udział.

część I dn. 28.08
Tematyka szkolenia:
narzędzia i metody działań organizacji senioralnych oraz samodzielnych działań seniorów na rzecz otoczenia [komunikacja, współpraca z lokalna społecznością, PR, finansowanie projektów społecznych
prowadząca: Ilona Pietrzak- Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich (https://inspro.org.pl)

część II dn. 29.08
Tematyka szkolenia:
dostęp do informacji publicznej, petycje, konsultacje, inicjatywa uchwałodawcza, partycypacja, narzędzia tworzenia polityki senioralnej
prowadząca: Ilona Pietrzak- Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich (https://inspro.org.pl)

część III dn. 6.09.
Tematyka szkolenia:
funkcjonowanie Rad Seniorów w Polsce, JST a polityka społeczna, diagnoza potrzeb społecznych, kompetencja ciał doradczych, kompetencje gminy, kompetencje władzy uchwałodawczej i wykonawczej
prowadząca: Ilona Pietrzak- Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich (https://inspro.org.pl)

Zajęcia odbywać się będą w Hotelu Dal Kielce, ul. Piotrkowska ,
Zapewniamy catering i obiad.
Zgłoszenia należy przysyłać e-mailowo lub zgłaszać telefonicznie:
Tel. 41 341 74 96
fundacja.pestka@gmail.com
Prosimy p podanie imienia i nazwiska, telefon kontaktowy oraz informacji czy obiad ma być wegetariański, bezglutenowy czy mięsny.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020