Sprawozdanie

Sprawozdanie z pracy Klubu „Nad Silnicą” za okres wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Zajęcia – spotkania rozpoczęliśmy 15 września 2018r gawędą dr Amelii Dziubińskiej o początkach swej pracy jako lekarza, kończymy dzisiaj, t.j. 8  czerwca 2o19r. W tym okresie odbyły się 34  spotkania, co w ciągu 12 lat stanowi 422 spotkania. Średnia obecność około 35-40 osób.

Na spotkania przychodziło  dużo miłych gości z Uniwersytetu i z miasta. Występowało wiele osób i zespołów, za co jesteśmy wdzięczni i serdecznie dziękujemy za poniesiony trud przy opracowywaniu prelekcji i występów artystycznych, które zawsze kończyły się aplauzem s łuchaczy. Dziękujemy dr Alinie Bielawskiej, dr Lidii Zasackiej, p Zycie Trych, prof. Wiesławowi Cabanowi i ks dr Andrzejowi Kwaśniewskiemu i prowadżącym zespoły Annie Krzyczkowskiej, Barbarze Olszowy, Grażynie Sygut..

Jak zawsze występowali „stali” wykładowcy , zespoły. Po raz pierwszy gościliśmy żespół poetycki „Bocianie gniazdo” z Morawicy ,Kilka spotkań było poświęconych 100-leciu odzyskania Niepodległości, 140-tej rocznicy powstania Teatru Im. Stefana Żeromskiego (dr Alina Bielawska i Zyta Trych) oraz ks dr Andrzej Kwaśniewski przeprowadził 3 prelekcje dotyczące udziału księży naszej diecezji w przygotowanie i udziału w Powstaniu Styczniowym. Rozpoczęliśmy nowe cykle „nasze podróże”. Krystyna Witoń i Wiktor Kuźmuk  opowiadają i pokazują  różne miejsca na Ziemi , oraz „Nasze Świętokrzyskie” które prowadzi pan Dariusz Kalina, znany regionalista. Grupy wokalne, teatralne, kabaretowa oraz członkowie TPSzP  umilały nam czas, za co niski pokłon.

Serdecznie dziękuję Zarządowi ŚUTW na czele z Prezeską p. Elą Iwan i v-ceprzes Anną Biskup  za merytoryczną opiekę, wszystkim pracownikom MHK z dr Janem Główką i Krzysztofem Myślińskim, p. Basi, Dorocie i Bożenie  za dużą serdeczność nam okazywaną. Nie mogę pominąć członków Grupy TPSzP, naszych fotografów, a w tym oku byli to Ryszard Misiorek, Bożena Kwapińska, Ewa Rudawska i Anna Lachnik (gości nnie). Ponadto muszę podziękować takim osobom jak: Halina Główkowska, Ewa Rudawska, Miecia Piętek, Anna Wąsowska, Mirosława Banaś, Jadwiga Dula, Jolanta Mojecka i wielu innym, właściwie wszystkim którzy przychodzili, słuchali i oklaskiwali. Barbara  Maludzińska jako „czołowa” seniorka  otrzymuje specjalne podziękowanie za stałą obecność i częste uzupełnianie wykładów swymi wspomnieniami i w podzięce Basiu ten mały kwiatek

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tak liczną cotygodniową obecność, sympatie okazywane wykonawcom i dzięki żeście byli…

Spotkamy się prawdopodobnie  14 września br, dokładna data będzie podana w internecie i w MHK, życzę WSZYSTKIM wiele radości, miłego wypoczynku, słońca lub cienia w zależności od upodobań, dobrych zbiorów na działkach, przetworów smacznych, fajnych książek i co kto sobie życzy..

Dziękuję za wysłuchanie

Bogda Matachowska koordynator  Czerwiec 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *