Udział księży katolickich w Powstaniu Styczniowym w diecezji Kieleckiej cz. III

W dniu 18 maja 2019r ks. Dr Andrzej Kwaśniewski miał III część prelekcji na temat jw. ( I część 24.11.2018, II część 16.II.2019).
Jedną z głównych postaci o której mówił prelegent był biskup kielecki Maciej Majerczak, który dzięki osobistym kontaktom z władzami rosyjskimi dbał o niższy wymiar kary dla powstańców. Podobną działalność prowadził ks Majewski, zwłaszcza po dużej bitwie pod Grochowiskami.

W lutym 1864r mieszkańcy –urzędnicy Kielc podpisali listy poddańcze, w stosunku do władz rosyjskich,
w katedrze miała zostać odprawiona msza św, ale biskup Majerczak odmówił i stanął przed sądem. Podobnie zachowywali się inni liczni księża na terenie Kielecczyzny np. w Daleszycach, Małogoszczu, Bogucicach, Kurzelowie, Miechowie i innych parafiach.

Bardzo pozytywnie zapisali się tacy księża jak ks Tomasz Kuliński, ks Stanisław Skulski, Zajd.
Oni przechowywali powstańców, dokumenty, odprawiali msze za poległych powstańców, wzywali do nieposłuszeństwa wobec Rosjan., aby młodzież nie zapomniała o swym polskim pochodzeniu.
Ksiądz Franciszek Brudzyński – prefekt w Liceum Żeromskiego w Kielcach odbierał od młodzieży przysięgę powstańczą. Inny ksiądz Marcin Smółka w 1863r odmówił we Włoszczowie pogrzebu Polaka na usługach Rosjan, kupił 100 szt papierosów dla powstańców. Aresztowany, później ukrywał się w kwaterze Langiewicza. W niektórych okolicach np. Dzierzgów chłopi byli przychylnie nastawieni do powstańców, wznosili okrzyki ”Niech żyje Polska”. Proboszczowie zapoznawali chłopów z dekretem o uwłaszczeniu.
W innych parafiach chłopi pomagali Rosjanom w walkach przeciw Polakom. W Wiślicy była duża sympatia do powstańców, organizowano uroczyste pogrzeby, patriotyczne homilie. Jeden z księży za swą działalność patriotyczną musiał uciekać do Monachium, Krakowa, Miechowa, Austrii, Brazylii i do Kazania, inny został umieszczony w kazamatach w Modlinie. Zdarzały się nieliczne przypadki negatywnych postaw kapłanów wobec wojsk powstańczych. Wszystkie szykany władz rosyjskich wobec katolickich kapłanów opisywała w swym pamiętniku p. Prędocka, która uciekła do Paryża. Profesor Stefan Kieniewicz pisze:” Ta grupa zawodowa (kapłani) poniosła ciężkie straty, bo też była szczególnie eksponowana.

Władze stosowały wobec kapłanów surowy wymiar kary – 30 rozstrzelanych, 100 zesłano na katorgę.
Wszystkie części wykładu były bardzo ciekawe, uzupełniały naszą wiedzę o naszej Ziemi, zwłaszcza, że ksiądz Kwaśniewski mówił bardzo ciekawie.

Dziękujemy serdecznie, że ksiądz Andrzej poświęcił nam swój czas.


Opisała ( w skrócie) Bogda Matachowska a zdjęcia wykonała Anna Lachnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *