Świętokrzyski Rajd Seniorów

R E G U L A M I N

Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kielcach

zaprasza na
VIII Rajd Seniorów
„Góry Świętokrzyskie 2019”
Kielce 6 czerwca 2019

VIII Ogólnopolskiego Rajdu Seniorów „Góry Świętokrzyskie 2019”
w dniu 6 czerwca 2019r

1.Organizatorzy:
– Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach
– Koło Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach

2. Honorowy Patronat Rajdu:

V-ce Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek
Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta

3. Cel Rajdu

Popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych Gór Świętokrzyskich i miasta Kielce
integracja seniorów z różnych środowisk
promocja zdrowego stylu życia

4. Sztab Rajdu
Elżbieta Iwan – komandor
Marian Stefański – kierownik tras
Dorota Szczerba – koordynator ds. finansowych
Teresa Gremba – koordynator ds. administracyjnych
Zofia Chałat – szef służby medycznej
Adres Sztabu Rajdu – Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Seminaryjska 28a pok. 9, 25-372 Kielce, e-mail: sekretariat@sutw- kielce.pl
(w budynku Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej im .J. Czarnockiego)

5. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku bez względu na pogodę.
Rozpoczęcie Rajdu (wyjście na trasy) w godz. 8.45 – 11.20 w dn.6.06.2019r.
Zakończenie tras pieszych połączone z ogniskiem, gorącym poczęstunkiem odbędzie się na trenie Restauracji „Cztery konie” przy ul. Kusocińskiego w Kielcach – pod wiatą od godz. 16.00 – 20.00

6. Uczestnictwo w Rajdzie
W rajdzie mogą uczestniczyć zespoły wieloosobowe reprezentujące Uniwersytety
Trzeciego Wieku i Kluby Seniora, a także osoby indywidualne.
Każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty oraz odpowiednie obuwie i odzież
dostosowaną do zmiennych warunków atmosferycznych, jak również doświadczenie
w chodzeniu po górach.

7. Koszty uczestnictwa
Opłata za udział w Rajdzie wynosi 25 pln/osobę i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
z uczestnictwa
Cena obejmuje:

 • opiekę przewodnika na trasie Rajdu
 • opiekę pielęgniarki na mecie
 • gorący poczęstunek na mecie Rajdu
 • zabawa przy muzyce
  Wpłaty należy dokonać na konto Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach 25-372 ul. Seminaryjska 28a nr 45 1050 1416 1000 0023 0643 5120 (dot. UTW z terenu województwa świętokrzyskiego)
  Koszty nie obejmują:
 • ubezpieczenia uczestników Rajdu – każdy uczestnik bierze udział w
  Rajdzie na własną odpowiedzialność lub zostanie ubezpieczony przez organizację zgłaszającą

8. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z opłatą należy dokonać w terminie od 1.04 do 20.05.2019
wraz z Kartą zgłoszenia
Podczas wędrówek szlakami turystycznymi wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe
przestrzeganie zasad ochrony przyrody i Regulaminu Rajdu.
Ilość miejsc jest ograniczona , o uczestnictwie w Rajdzie decyduje kolejność
zgłoszenia

9. Trasy Rajdu
Trasa nr 1
Słowik –Biesak – Pierścienica – Stadion – ul. Kusicińskiego – długość trasy 8 km – czas przejścia ok. 3 godz.
Zbiórka przy ul. Krakowska/Jana Pawła godz. 11.25
autobus MPK nr. 19.

Trasa nr 2
Bukówka – Telegraf – Kawetczyzna – Stadion – ul. Kusocińskiego – długość trasy 6 km,
czas przejścia ok . 3 godz.
Zbiórka przy ul. Żytnia godz. 11.20 autobus MPK nr 33

Trasa nr 3
Podkarczówka (ul. Ołowiana) – Brusznia – Białogon – Biesak – Stadion – ul. Kusocińskiego
– długość trasy 9 km – czas przejścia ok. 3 godz.
Zbiórka ul. Czarnowska godz. 10.45 autobus MKP nr 13

Trasa nr 4
Jaskinia Raj – Zielona – Patrol – Słowik – Biesak – Pierścienica – Stadion ul. Kusocińskiego
długość trasy 14 km, czas przejścia – ok 5 godz.
Zbiórka ul. Żytnia godz.8.45 autobus MPK nr 31

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie

Organizator zastrzega sobie prawo zmian tras lub programu rajdu w wyjątkowych sytuacjach pogodowych lub losowych.

 • ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń na którąś z tras organizator dokona zmiany zgłoszonej trasy).
  Godziny zbiórki mogą ulec zmianie w przypadku zmian rozkładów jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *